اعضای کمیته علمی کنفرانس

ردیف

نام

مرتبه علمی

رشته

محل خدمت

1.

دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی

استاد تمام

مهندسی مواد

ریاست موسسه آموزش عالی آپادانا

2.

دکتر علی نقی مصلح شیرازی

استاد تمام

مدیریت

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

3.

دکتر محمد محسن مشکسار

استاد تمام

مکانیک

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

4.

دکتر محمد حسین شریعت

استاد تمام

مهندسی مواد

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

5.

دکتر حبیب رودساز

دانشیار

مدیریت دولتی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

6.

دکتر نسرین داوری دولت آبادی

دانشیار

مدیریت اطلاعات سلامت

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

7.

دکتر عبدالله توکلی

دانشیار

مدیریت دولتی

معاون پژوهشی حوزه و دانشگاه

8.

دکتر محسن مطیعی

استادیار

مدیریت کار آفرینی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

9.

دکتر عباس ثابت

استادیار

مدیریت دولتی

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

10.

دکتر اردلان فیلی

استادیار

مدیریت صنعتی

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

11.

دکتر امید جباری

مربی

مدیریت ساخت

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

12.

دکتر سجاد غلامی ترکسلویه

استادیار

مدیریت ورزشی

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

13.

دكتر اکبر قدرت‌نما

استادیار

مدیریت ورزشی

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

14.

دکتر اصغر فتحی عمادآبادی

استادیار

فلسفه

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

15.

دکتر آیدا مخترع 

استادیار

حقوق

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

16.

دکتر احسان سقط فروش

استادیار

مدیریت ساخت

عضو هیئت علمی دانشگاه ژوهانسبرگ

17.

دکتر جلال روستا

مربی

فلسفه

عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای شیراز

18.

دکتر موسی رحیمی

استادیار

مدیریت بازرگانی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شیراز

19.

دکتر سمانه رئیسی ناقچی

مربی

مدیریت بازرگانی

مدیر پژوهشی مرکز آموزش عالی لامرد

20.

دکتر کبری منصوری زاده

استادیار

زبان انگلیسی

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

21.

دکتر آرمان بهاری

استادیار

مهندسی صنایع

دانشگاه سیستان و بلوچستان

22.

دکتر عبدالرحمن مهدی پور

دانشیار

مدیریت ورزشی

دانشگاه شهید چمران

23.

دکتر امیر کشاورزی

مربی

روانشناسی

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

24.

دکتر سکینه اوجی مهر

استادیار

اقتصاد

دانشگاه شیراز

25.

دکتر ابوذر جمال نیا

استادیار

مدیریت

دانشگاه خوارزمی

26.

دکتر محمد سعید ذبیحی دان

استادیار

اقتصاد شهری و منطقه ای

دانشگاه رازی

27.

دکتر سمیرا رعنایی

مربی

روانشناسی بالینی

دانشگاه شیراز

28.

دکتر فاطمه کبیری

استادیار

مدیریت

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

29.

دکتر اصغر نجفی

استادیار

مدیریت ورزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

30.

دکتر سحر ذبیحی دان

استادیار

مبانی تعلیم و تربیت

دانشگاه شیراز

31.

دکتر فرهاد فرهادی

استادیار

مدیریت صنعتی (تولید عملیات)

دانشگاه تهران

32.

دکتر محمد رضا بردیده

استادیار

روان شناسی

دانشگاه آزاد فیروزآباد

33.

دکتر پرویز رستم زاده

استادیار

اقتصاد

دانشگاه شیراز

34.

دکتر ام الخیر احمد

دانشیار

زبان شناسی

دانشگاه تکنولوژی مالزی (UTM)

35.

دکتر هدینا هبیل

دانشیار

زبان انگلیسی

دانشگاه تکنولوژی مالزی (UTM)

36.

دکتر احسان جوانمردی

استادیار

مدیریت مهندسی

دانشگاه هوا و فضای نانجینگ چین 

37.

دکتر مهربان شاهی

استادیار

مدیریت اطلاعات سلامت

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

38.

دکتر سمیره عابدینی

استادیار

برنامه ریزی آموزشی و درسی

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

39.

دکتر حسام الدین کمال زاده

استادیار

سیستم های اطلاعاتی

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

40.

دکتر مژگان ضرغامی فرد

استادیار

  مدیریت  

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

41.

دکتر مهدی روانشاد نیا

دانشیار

مدیریت ساخت

عضو هیات علمی علوم تحقیقات تهران

42.

دکتر بابک امین نژاد 

استادیار

عمران

هیات علمی و مدیرگروه رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد رودهن

 43.

 دکتر فرید خرمی

استادیار

آموزش مجازی و فن آوری اطلاعات

هیات علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت,  رییس اداره آموزش مجازی و فن آوری اطلاعات معاونت آموزشی