کادر اجرایی کنفرانس

 اعضای کادر اجرایی کنفرانس 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

عکس اساتید

1  محمدجواد محمدی مدیر انفورماتیک کنفرانس 2 (2)
2 میلاد امین کادر انفورماتیک میلاد امین 
3 محمد علی پژمان فر گرافیست WhatsApp Image 2020-08-26 at 07-03-24